Oптима ВEЦA 2019 жобасының нәтижелері туралы аймақтық есеп орыс тілінде жарияланды. Есепті ЖИТС, туберкулез және безгекпен күрес жөніндегі жаһандық қор (ЖҚ) және Біріккен Ұлттар Ұйымының ВИЧ/СПИД бойынша Біріккен бағдарламасы (ЮНЭЙДС) бірлесіп жасалды. Есеп Бернет институтында жазылып, талданған. Есепте Шығыс Еуропа мен Орталық Азияның 11 елі үшін ВИЧ-тің Optima моделін қолдану арқылы жасалған талдау нәтижелері келтірілген.